Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
276246

Cập nhật Dịch vụ công toàn trình, dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 27/07/2023 16:01:35

DVC toàn trình và một phần của cấp xã thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa đến tháng 7 năm

 1.  Dịch vụ công trực tuyến một phần của UBND tỉnh Thanh Hoá

·         1. Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) (Cấp xã)

·         2. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (Cấp xã)

·         3. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Cấp xã)

·         4. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Cấp xã)

·         5. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (Cấp xã)

·         6. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã (Cấp xã)

·         7. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Cấp xã)

·         8. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (Cấp xã)

·         9. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (Cấp xã)

·         10. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Cấp xã)

·         11. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng (Cấp xã)

·         12. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (Cấp xã)

·         13. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (Cấp xã)

·         14. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (Cấp xã)

·         15. Thủ tục đăng ký kết hôn (Cấp xã)

·         16. Thủ tục đăng ký khai sinh (Cấp xã)

·         17. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Cấp xã)

·         18. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         19. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         20. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         21. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         22. Thủ tục đăng ký giám hộ (Cấp xã)

·         23. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (Cấp xã)

·         24. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (Cấp xã)

·         25. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Cấp xã)

·         26. Thủ tục đăng ký lại khai sinh (Cấp xã)

·         27. Thủ tục đăng ký lại kết hôn (Cấp xã)

·         28. Thủ tục đăng ký lại khai tử (Cấp xã)

·         29. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số (Cấp xã)

·         30. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Cấp xã)

·         31. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (Cấp xã)

·         32. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (Cấp xã)

·         33. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (Cấp xã)

·         34. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Cấp xã)

·         35. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã (Cấp xã)

·         36. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã (Cấp xã)

·         37. Thủ tục đăng ký khai tử (Cấp xã)

·         38. Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý). (Cấp xã)

·         39. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Cấp xã)

·         40. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Cấp xã)

·         41. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm (Cấp xã)

·         42. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm (Cấp xã)

·         43. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm (Cấp xã)

·         44. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (Cấp xã)

2.  Dịch vụ công trực tuyến Toàn trình của UBND tỉnh Thanh Hoá

·         1. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Cấp xã)

·         2. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Cấp xã)

·         3. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã (Cấp xã)

·         4. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (Cấp xã)

·         5. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (Cấp xã)

·         6. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em (Cấp xã)

·         7. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em (Cấp xã)

·         8. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Cấp xã)

·         9. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã)

·         10. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch (Cấp xã)

·         11. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (Cấp xã)

·         12. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (Cấp xã)

·         13. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (Cấp xã)

·         14. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Cấp xã)

·         15. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Cấp xã)

·         16. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Cấp xã)

·         17. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (Cấp xã)

·         18. Cung cấp dữ liệu đất đai (Cấp xã)

·         19. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (Cấp xã)

·         20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (Cấp xã)

·         21. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp xã)

·         22. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (Cấp xã)

·         23. Thăm viếng mộ liệt sĩ (Cấp xã)

24. Xác nhận thông tin hộ tịch (Cấp xã)

 

(Cập nhật đến ngày 27/7/2023)

Cập nhật Dịch vụ công toàn trình, dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 27/07/2023 16:01:35 (GMT+7)

DVC toàn trình và một phần của cấp xã thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa đến tháng 7 năm

 1.  Dịch vụ công trực tuyến một phần của UBND tỉnh Thanh Hoá

·         1. Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) (Cấp xã)

·         2. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (Cấp xã)

·         3. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Cấp xã)

·         4. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Cấp xã)

·         5. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (Cấp xã)

·         6. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã (Cấp xã)

·         7. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Cấp xã)

·         8. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (Cấp xã)

·         9. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (Cấp xã)

·         10. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Cấp xã)

·         11. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng (Cấp xã)

·         12. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (Cấp xã)

·         13. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (Cấp xã)

·         14. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (Cấp xã)

·         15. Thủ tục đăng ký kết hôn (Cấp xã)

·         16. Thủ tục đăng ký khai sinh (Cấp xã)

·         17. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Cấp xã)

·         18. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         19. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         20. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         21. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Cấp xã)

·         22. Thủ tục đăng ký giám hộ (Cấp xã)

·         23. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (Cấp xã)

·         24. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (Cấp xã)

·         25. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Cấp xã)

·         26. Thủ tục đăng ký lại khai sinh (Cấp xã)

·         27. Thủ tục đăng ký lại kết hôn (Cấp xã)

·         28. Thủ tục đăng ký lại khai tử (Cấp xã)

·         29. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số (Cấp xã)

·         30. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Cấp xã)

·         31. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (Cấp xã)

·         32. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (Cấp xã)

·         33. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (Cấp xã)

·         34. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Cấp xã)

·         35. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã (Cấp xã)

·         36. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã (Cấp xã)

·         37. Thủ tục đăng ký khai tử (Cấp xã)

·         38. Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý). (Cấp xã)

·         39. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Cấp xã)

·         40. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Cấp xã)

·         41. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm (Cấp xã)

·         42. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm (Cấp xã)

·         43. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm (Cấp xã)

·         44. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (Cấp xã)

2.  Dịch vụ công trực tuyến Toàn trình của UBND tỉnh Thanh Hoá

·         1. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Cấp xã)

·         2. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Cấp xã)

·         3. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã (Cấp xã)

·         4. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (Cấp xã)

·         5. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (Cấp xã)

·         6. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em (Cấp xã)

·         7. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em (Cấp xã)

·         8. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Cấp xã)

·         9. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã)

·         10. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch (Cấp xã)

·         11. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (Cấp xã)

·         12. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (Cấp xã)

·         13. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (Cấp xã)

·         14. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Cấp xã)

·         15. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Cấp xã)

·         16. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Cấp xã)

·         17. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (Cấp xã)

·         18. Cung cấp dữ liệu đất đai (Cấp xã)

·         19. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (Cấp xã)

·         20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (Cấp xã)

·         21. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp xã)

·         22. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (Cấp xã)

·         23. Thăm viếng mộ liệt sĩ (Cấp xã)

24. Xác nhận thông tin hộ tịch (Cấp xã)

 

(Cập nhật đến ngày 27/7/2023)