Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
276246

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên cơ sở năm 2023

Ngày 03/07/2023 14:27:01

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật

 Ngày 15/04/2023, UBND xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và công tác hòa giải viên ở cơ sở năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí: Lê Thị Phương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn; đồng chí: Trịnh Khắc Trúc - Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Phát biểu khai mạc tại tại hội nghị Đồng chí: Lê Thị Phương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện  đã nhấn mạnh về vai trò của công tác tuyên truyền phố r biến GDPL của đội ngũ TTV và hòa giải viên ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp nhỏ phát sinh trong cuộc sống và kỹ năng của các hòa giải viên trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Đồng chí Lê Thị Phương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Phương - Trưởng phòng Tư Pháp đã phổ biến các nội dung cơ bản Luật hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn thủ tục quyết toán kinh phí thực hiện các công tác hòa giải cập nhật kiến thức pháp luật và một số kỹ năng công tác hòa giải các nội dung về giới, luật bình đẳng giới trong quá trình thực hiện hòa giải. Bên cạnh đó các đại biểu còn được trao đổi giải đáp trực tiếp những khó khăn vướng mắc những thủ tục  văn bản hòa giải ở cơ sở  và những vụ việc khác phát sinh thực tế.

Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho các đại biểu là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mẫu thuẫn tranh chấp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải. Đồng thời tạo điều kiện để các hòa giải viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao kỹ năng và cách thức giải quyết các tranh chấp xảy ra trên địa bàn cư trú. Góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm hạn chế các khiếu kiện khiếu nại đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật truyền đạt những kiến thức cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, trong đó triển khai 05 nhóm điểm mới trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) như: phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng được áp dụng tương tự; bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam; thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong "phòng" có "chống", trong "chống" có "phòng"; sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình.

          Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên địa bàn xã.

 

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên cơ sở năm 2023

Đăng lúc: 03/07/2023 14:27:01 (GMT+7)

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật

 Ngày 15/04/2023, UBND xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và công tác hòa giải viên ở cơ sở năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí: Lê Thị Phương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn; đồng chí: Trịnh Khắc Trúc - Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Phát biểu khai mạc tại tại hội nghị Đồng chí: Lê Thị Phương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện  đã nhấn mạnh về vai trò của công tác tuyên truyền phố r biến GDPL của đội ngũ TTV và hòa giải viên ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp nhỏ phát sinh trong cuộc sống và kỹ năng của các hòa giải viên trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Đồng chí Lê Thị Phương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Phương - Trưởng phòng Tư Pháp đã phổ biến các nội dung cơ bản Luật hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn thủ tục quyết toán kinh phí thực hiện các công tác hòa giải cập nhật kiến thức pháp luật và một số kỹ năng công tác hòa giải các nội dung về giới, luật bình đẳng giới trong quá trình thực hiện hòa giải. Bên cạnh đó các đại biểu còn được trao đổi giải đáp trực tiếp những khó khăn vướng mắc những thủ tục  văn bản hòa giải ở cơ sở  và những vụ việc khác phát sinh thực tế.

Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho các đại biểu là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mẫu thuẫn tranh chấp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải. Đồng thời tạo điều kiện để các hòa giải viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao kỹ năng và cách thức giải quyết các tranh chấp xảy ra trên địa bàn cư trú. Góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm hạn chế các khiếu kiện khiếu nại đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật truyền đạt những kiến thức cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, trong đó triển khai 05 nhóm điểm mới trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) như: phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng được áp dụng tương tự; bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam; thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong "phòng" có "chống", trong "chống" có "phòng"; sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình.

          Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên địa bàn xã.