Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
276246
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                         CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Xà MINH SƠN                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

DANH SÁCH

XÃ MINH SƠN

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Phú Thành

BTDU

0886639216

2

Trịnh Tiến Anh

PBTDU

01295468398

3

Trịnh Công Sỹ

CT

 

4

Nguyễn Văn Lăng

PCT

0941105323

5

Trịnh Ngọc Dũng

PCTHD

0912022560

6

Trịnh Ngọc Trung

CBVH

0943595043

7

Lê Thị Hoàn

CBCS

0943579655

8

Đỗ Viết Hùng

CBDC

0919185056

9

Lê Thị Phương

CB NTM

0946544126

10

Nguyễn Văn Đồng

CT TNXP

 

11

Ngô Văn Dương

BT ĐX

01295944298

12

Trịnh Công Nguyên

PBT ĐX

 

13

Nhữ Mai Quang

KT

 

14

Ngô Huy Cường

CB ĐTT

01295985499

15

Nguyễn Thị Nga

VTLT

 

16

Đàm Thị Thơ

VP ĐU

 

17

Nguyễn Tài Nhượng

PCTMT

0946309528

18

Hoàng Đình Giao

CT HNCT

 

19

Ngô Văn Ngày

CT HCCB

01295943766

20

Hoàng Đình Bắc

CB VP

0948845316

21

Hoàng Thị Lý

CBTQ

 

22

Nguyễn Thị Na

CBVP

0886640008

23

Lê Văn Lịch

TT2

0949110322

24

Đỗ Thị Hằng

CBTP

0886638892

25

Nguyễn Văn Sơn

TCA

 

26

Trịnh Văn Hoàng

PCA

 

27

Trịnh Văn Quang

PCA

0948591541

28

Mai Thị Hà

CT HPN

0942979109

29

Lê Hữu Bĩnh

CT HND

 

30

Lê Văn Thuyên

PCT HND

01298025676

31

Lê Văn Tấn

XDT

0886636155

32

Nguyễn Văn Hoan

XDT

 

33

Bùi Khắc Quý

CN HTX

 

34

Trịnh Thị Phương

KT HTX

 

35

Trịnh Văn Dụng

PCN HTX

 

36

Nguyễn Văn Nhã

BQL

 

37

Nguyễn Văn Thực

GD HTX

01295944190

38

Trịnh Thị Lan

CB DS

 

39

Lê Xuân Chúc

CT HNKT

01298028633

40

Lê Xuân Chính

CT HKH

 

41

Lê Phú Khóa

CB UB

01295945781

42

Bùi Khắc Duyên

TT1

0913889495

43

Lê Ngọc Thành

TT2

 

44

Nguyễn Văn Cảnh

TT3

01295948267

45

Mai Văn Ba

TT4

 

46

Trịnh Quốc Kỳ

TT5

0946321438

47

Mai Xuân Huynh

TT7

 

48

Nguyễn Ngọc Bích

TT8

01295467809

49

Lê Văn Lâm

BT CB T2

 

50

Nguyễn Thanh Xuân

BT CB

01295949144

51

Nguyễn Văn Khảng

TT4

01295948537

52

Hà Văn Toan

TT7

01295946373

53

Nguyễn Thanh Vân

BT CB T3

 

54

Ngô Văn đãi

BT CB 4

01295943964

55

Trịnh Ngọc Nam

 

0886639335

56

Mai Văn Đồng

BT CB T7

 

57

Đậu Tam Tịnh

BT CB T8

01295948397

 

Nông Trường ngày 8 tháng 12 năm 2017

Người lập danh sách

 

 

Mai Văn Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ

Xã chi hổ trợ cho đại biểu ,cán bộ giáo viên, nhân viên trường THCS tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 nămngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017

TT

Họ tên

Chức vụ

Số tiền

Ký nhận

1

Lê Thị Thơ

HT

100.000đ

 

2

Nguyễn Thị Mai

PHT

100.000đ

 

3

Nguyễn Vũ Lương

GV

100.000đ

 

4

Lê Thị Thắm

GV

100.000đ

 

5

Thiều Thị Hoa

GV

100.000đ

 

6

Lương Đình Thắng

Gv

100.000đ

 

7

Lê Thị Lan

GV

100.000đ

 

8

Nguyễn Thị Phương

GV

100.000đ

 

9

Nguyễn Đăng Thành

GV

100.000đ

 

10

Trương Văn Cường

GV

100.000đ

 

11

Lê Thị Đáng

Gv

100.000đ

 

12

Nguyễn Thị Hà

GV

100.000đ

 

13

Đỗ Thị Hằng

GV

100.000đ

 

14

Lương Thị Loan

GV

100.000đ

 

15

Trần Thị Hoa

GV

100.000đ

 

16

Hoàng Đình Ban

Gv

100.000đ

 

17

Bùi Thị Nga

GV

100.000đ

 

18

Mai Hồng Oanh

GV

100.000đ

 

19

Trịnh Thị Duyên

GV

100.000đ

 

20

Hồ Thị Cẩm

GV NH

100.000đ

 

21

Hồ Thị Mai

GV NH

100.000đ

 

22

Lê Đình Thành

GV NH

100.000đ

 

23

Hồ Thị Rinh

GV NH

100.000đ

 

24

Nguyễn Thị Duyệt

GV NH

100.000đ

 

25

Nguyễn Thị Phượng

GV NH

100.000đ

 

26

Nguyễn Thị Thanh

GV NH

100.000đ

 

27

Nguyễn Văn Thị

GV NH

100.000đ

 

28

Lê Thị Công

GV NH

100.000đ

 

29

Đỗ Thị Liên

GV NH

100.000đ

 

30

Nguyễn Thị Luyện

GV NH

100.000đ

 

31

Nguyễn Thị Tuyên

GV NH

100.000đ

 

32

Nguyễn Thị Phan

GV NH

100.000đ

 

33

 Nguyễn Văn Khuê

GV NH

100.000đ

 

34

Nguyễn Đăng Bởi

GV NH

100.000đ

 

35

Lê Văn Mùi

GV NH

100.000đ

 

36

Lê Thị Mai

GV NH

100.000đ

 

37

Hồ Việt Minh

GVNH

100.000đ

 

38

Lê Thị Tiện

GVNH

100.000đ

 

39

Lê Tiến Hải

HCMHS

100.000đ

 

40

Đào Xuân Phúc

GV

100.000đ

 

 

Tổng =

 

4.000.000đ

 

 

( Bốn triệu  đồng chẵn)

Nông Trường ngày 18 tháng 11 năm 2017

Người cấp kinh phí

 

 

                                                                                                            Lê Thị Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ

Đại biểu cán bộ giáo viên trường tiểu học xã về dự  tọa đàm kỷ niệm 35 năm

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017

TT

Họ tên

Chức vụ

Số tiền

Ký nhận

1

Nguyễn Văn Ngọc

HT

100.000đ

 

2

Nguyễn Thị Nguyên

PHT

100.000đ

 

3

Đỗ Thị Quyên

GV

100.000đ

 

4

Trần Quốc Tuấn

GV

100.000đ

 

5

Nguyễn Thị Quyên

GV

100.000đ

 

6

Nguyễn Thị Nguyệt

Gv

100.000đ

 

7

Lê Thị Nga

GV

100.000đ

 

8

Nguyễn Thị Loan

GV

100.000đ

 

9

Mai Thị Thơ

GV

100.000đ

 

10

Lê Thị Lan

GV

100.000đ

 

11

Hồ Thị Thủy

Gv

100.000đ

 

12

Nguyễn Thị Đường

GV

100.000đ

 

13

Nguyễn Thị Thu

GV

100.000đ

 

14

Mai Thị Hiền

GV

100.000đ

 

15

Nguyễn Thị Hạnh

GV

100.000đ

 

16

Lưu Thị Thuần

Gv

100.000đ

 

17

Lê Thị Hương

GV

100.000đ

 

18

Trịnh Thị Hạnh

GV

100.000đ

 

19

Đào Thị Hiền

GV

100.000đ

 

20

Ng Thị Hương Trà

GV

100.000đ

 

21

Nguyễn Thị Khuyên

GV

100.000đ

 

22

Hồ Sỹ Huy

BV

100.000đ

 

23

Vũ Thị Hương

GV

100.000đ

 

24

Lê Thị Hiền

GV

100.000đ

 

25

Cô Ngư

GV NH

100.000đ

 

26

Cô Đoàn

GV NH

100.000đ

 

27

Cô Lịch

GV NH

100.000đ

 

28

Cô Đào

GV NH

100.000đ

 

29

Cô Vệ

GV NH

100.000đ

 

30

Cô Lễ

GV NH

100.000đ

 

31

Cô Sang

GV NH

100.000đ

 

32

Cô Nhủ

GV NH

100.000đ

 

33

Cô Lỡi

GV NH

100.000đ

 

34

Cô Lý

GV NH

100.000đ

 

35

Cô Nhàn

GV NH

100.000đ

 

36

Cô Mai

GV NH

100.000đ

 

37

Cô Hằng

GV NH

 

 

38

Cô Tùng

GV NH

100.000đ

 

39

Cô Thang

GV NH

100.000đ

 

40

Cô Hảo

GV NH

100.000đ

 

41

Cô Hằng

GV NH

100.000đ

 

42

Cô Quỳ

GV NH

100.000đ

 

43

Thầy Êm

GV NH

100.000đ

 

44

Cô Lừng

GV NH

100.000đ

 

45

Cô Huỳnh

GV NH

100.000đ

 

46

Cô Mời

GV NH

100.000đ

 

47

Cô Lập

GV NH

100.000đ

 

48

Cô Tấn

GV NH

100.000đ

 

49

Cô Thuận

GV NH

100.000đ

 

50

Thầy Chính

GV NH

100.000đ

 

51

Cô Thanh

GV NH

100.000đ

 

52

Thầy Hiến

GV NH

100.000đ

 

53

Cô Nhung

GV NH

100.000đ

 

54

Cô Nhinh

GV NH

100.000đ

 

55

Cô Chức

GV NH

100.000đ

 

56

Cô Vuông

GV NH

100.000đ

 

57

Cô Thôn

GV NH

100.000đ

 

58

Nguyễn Duy Bình

HCMHS

100.000đ

 

 

Tổng =

 

5.800.000đ

 

            ( Năm  triệu tám trăm  ngàn đồng)

Nông Trường ngày 17 tháng 11 năm 2017

Người cấp kinh phí

 

 

Nguyễn Văn Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ

Đại biểu cán bộ giáo viên, NV trường Mầm non xã về dự tọa đàm kỷ niệm 35 năm

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017

TT

Họ tên

Chức vụ

Số tiền

Ký nhận

1

Nguyễn Thị Lan

HT

100.000đ

 

2

Vũ Thị Hằng

GV

100.000đ

 

3

Đào Thị Thụ

GV

100.000đ

 

4

Nguyễn Thị Phương

GV

100.000đ

 

5

Tô Thị Huệ

GV

100.000đ

 

6

Vũ Thị Hiền

Gv

100.000đ

 

7

Nguyễn Thị Thủy

GV

100.000đ

 

8

Hoàng Thị Nhung

GV

100.000đ

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh

GV

100.000đ

 

10

Đào Thị Hồng

GV

100.000đ

 

11

Đào Thị Hiền

Gv

100.000đ

 

12

Lê Thị Thủy

GV

100.000đ

 

13

Hồ Thị Hiền

GV

100.000đ

 

14

Vũ Thị Thủy

GV- CTCĐ

100.000đ

 

15

Nguyễn Thị Thủy

GV

100.000đ

 

16

Vũ Thị Chung

Gv

100.000đ

 

17

Phạm Thị Thắm

GV

100.000đ

 

18

Phạm Thị Thanh

NV-cô nuôi

100.000đ

 

19

Lê Thị Lan

NV cô nuôi

100.000đ

 

20

Lê Thị Thu Thủy

NVKT

100.000đ

 

21

Lê Thị Thắm

GV NH

100.000đ

 

22

Trần Thị Nguyên

BVNH

100.000đ

 

23

Đào Thị Thể

GV NH

100.000đ

 

24

Lê Thị Gái

GV NH

100.000đ

 

25

Trần Thị Tuyết

GV NH

100.000đ

 

26

Hồ Sỹ Ngọc

BV

100.000đ

 

27

Bùi Thúy Nguyệt

HCMHS

100.000đ

 

 

Tổng

 

2.700.000đ

 

                       ( Một triệu ba trăm năm mươingàn đồng)  

Nông Trường ngày 19 tháng 11 năm 2017

Người cấp kinh phí

Mai Văn Phú

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ

Xã chi hổ trợ Các đội văn nghệ trường THCS xã biểu diễn  kỷ niệm 35 năm

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017

TT

Đơn vị

Số tiền

Ký nhận

1

đội văn nghệ  trường THCS xã

500.000đ

 

 

Tổng

500.000đ

 

 

             ( Năm trăm ngàn đồng))  

Nông Trường ngày 18 tháng 11 năm 2017

Người cấp kinh phí

 

                                                                                                     Lê Thị Thơ