Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
276246
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                         CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Xà MINH SƠN                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

XÃ MINH SƠN

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Khắc Trúc

BT ĐU

0949162688

2

Ngô Văn Dương

PBTĐU

0825944298

3

Nguyễn Văn Mỳ

CT UBND

0904937423 

4

Trịnh Công Nguyên

PCTUBND

0986264643

5

Trịnh Ngọc Dũng

PCT HĐND

0912022560

6

Trịnh Ngọc Trung

CCVHXH

0388523546

7

Lê Thị Hoàn

CC TCKT

0943579655

8

Trần Thị Diệu Hoa

CBĐC-XD

0989710292

9

Lê Thị Hạnh

CCĐC-NN

0856460085

10

Nguyễn Văn Đồng

CT TNXP

0383347897 

11

Đàm Thị Thơ

BT ĐTN

0375826778

12

Đào Xuân Nguyên

PBT ĐTN

0981747696 

13

Lê Xuân Quang

TCA 

0918023636 

14

Ngô Huy Cường

CB ĐTT

0342885456

15

Nguyễn Thị Nga

VTLT

0979959313 

16

Nguyễn Thị Na

VP ĐU

0375177890 

17

Lê Thị Mai

PTCA 

0979719678

18

Nguyễn Thị Mai

CT HNCT

0949014634 

19

Bùi Khắc Quý

CT HCCB

0395465113

20

Hoàng Đình Bắc

CC VPTK

0984688507

21

Lê Thị Ánh Ngọc

CCTPHT

0977684786 

22

Vũ Trọng Dũng

CCTPHT

0911249188

23

Lê Văn Lịch

TT2

0949110322

24

Lê Văn Thuyên

CT HND

0947166567

25

Mai Thị Hà

CT HPN

0942979109 

26

Trần Mạnh Toản

CHTQS

0906588509 

27

Nguyễn Văn Hoan

PCHTQS

0987281787

 

   

 

   
 

 

 

 

 

   

                                                                                                 Nông Trường ngày  27tháng 11 năm 2023

                                                                                                                Người lập danh sách

 

 

                                                                                                                      Trịnh Ngọc Trung